Historik

Vita Bandet och WCTU

Vita Bandet är en internationell nykterhetsorganisation på kristen grund med representation i FN.

Woman’s Christian Temperance Union (WCTU) bildades som internationell organisation 1883 i Detroit. Resan hit hade börjat redan 10 år tidigare med det så kallade Kvinnornas korståg.
Frances Willard grundade WCTU i Arkansas, USA

Det närmade sig jul och prövade kvinnor besökte krogarna med ett uppror, en vädjan om att sluta upp med sprithanteringen. Männen söp upp lönen så familjen fick svälta och fara illa. Kvinnorna fick nog och stämde upp med bön och sång på krogen. Om kvinnorna inte blev insläppta slog de läger utanför tills krogen fick stänga.

Som ett tecken på att man sympatiserade med Kvinnornas korståg bands ett vitt band kring armen. Rörelsen började i Ohio och spred sig raskt till Washington. Under bön och sång lyckades man stänga hundratals krogar och efter ett år fanns korstågsanhängare i 18 stater. Det var dags att organisera rörelsen som vuxit sig så stark.

Professor Frances Willard, Amerikas okrönta drottning, anslöt sig till rörelsen våren 1874 och vid mötet Cleveland, Ohio valdes hon till att leda och organisera Vita Bandet.

Har du något intressant att berätta om Vita Bandets historia i Sverige? Skicka din berättelse med e-post till info@vitabandet.nu!