Nyheter och referat


Eva Persson har flyttat hem

skickad 13 okt. 2020 10:37 av Göran Holm

Eva Persson
En trogen och engagerad medlem, Eva Persson, har lämnat jordelivet och Vita Bandet.

Eva var sekreterare i skånedistriktet och verkade dessutom tålmodigt på olika sätt för att hjälpa behövande människor, särskilt barn, i olika länder.

I vår bokcirkel var Eva mycket aktiv. Förutom att läsa och reflektera inför varje mötet hade hon också bakat.

Hembakat bjöds det också på på ofta förekommande samvaro i den hemtrevliga villan i Lund.

Eva bjöd också på sig själv och berättade med humor om olika upplevelser.

Vi i Vita Bandet minns Eva och hennes arbetssamhet med glädje och tacksamhet.

Yvonne Samuelsson

Skånedistriktets årsmöte 14 mars 2020

skickad 6 okt. 2020 11:50 av Göran Holm   [ uppdaterad 6 okt. 2020 11:51 ]

En vacker marsdag, när solen sken från en klarblå himmel, samlades vi elva damer i Europaporten, Malmö. Monika Jensen hälsade oss allihop välkomna.

Till årsmötets ordförande utsågs Annette Holm med Lilian Bolin som sekreterare.

Vi gick igenom de olika punkterna. Vi beslöt att årsavgiften till distriktet ska vara 40 kr per medlem.

Till ny ordförande för ett år utsågs Monika Jensen. Lilian Bolin, som varit ordförande, avtackades med en bukett tulpaner samt en bok, Nu vill jag leva. Därefter utsågs övriga ledamöter: Eva Persson, Lilian Hansson, Aina Ragnarp, Annette Holm och Lilian Bolin.

Plats o tid för årsmötet nästa år bestäms senare.

Vid Skånes Nykterhetsförbunds årsmöte hade Vita Bandets distrikt fått 15.000 kr.

Annette Holm tackade Aina Ragnarp och Monika Jensen som ordnat med allt på årsmötet. De fick var sin bukett tulpaner.

Efter fika och smörgåstårta fick vi följa med Monika ner i Europaportens källare. Där samlas kläder för gamla och unga, leksaker och annat. Vi fick se de olika lokalerna för barnaktiviteter, musik m.m. Mycket intressant!

Sedan kunde vi gå hem i det vackra vädret.

Gertrud Martinsson

Rapport från WWCTU världskongress i Helsingfors

skickad 23 sep. 2019 09:43 av Göran Holm

WWCTU:s (World Woman's Christian Temperance Union) 41:a världskonferens hölls i Helsingfors den 10-15 juli 2019. Mottot för konferensen var "Going forward - Thinking globally, Acting locally!"

Deltagarna kom från 21 länder, bland annat från USA, Australien, Kambodja, Guatemala, Norge, Finland, Japan, Tanzania, Kenya, Sydkorea, Indien, England och Sverige. De som hade haft längst resväg kom från Vanuatu, som är en ö-nation i södra Stilla Havet. De hade rest i tre dagar. Vi två från Sverige som representerade Vita Bandet var Aina Ragnarp och Birgitta Runehammar. 

WWCTU är en kristen organisation med Bibeln som riktlinje för sina aktiviteter.

För att nå sina mål fortsätter WWCTU att:
 • Undervisa om de effekter som alkohol, tobak och droger ger på kroppen och samhället i allmänhet
 • Främja sådan undervisning överallt i samhället
 • Tillverka läromedel som kan användas både i skolor och i kyrkor
 • Dela ut videor och DVD, skaffa hemsidor samt andra elektroniska medel för att nå så många som möjligt
 • Genomföra workshops i alkohol- och drogfrågor
Under konferensen rapporterade deltagarna från WWCTUs arbete i olika delar av världen. Variationen i utmaningar och förutsättningar är stor. 

I Afrika är rent vatten en bristvara och att tillverka alkoholhaltiga drycker är alltför enkelt, även barn får del av drycken. Att borra brunnar är därför en livsnödvändighet för folkhälsan. 

Lobbyverksamhet är bra i vissa länder och i andra länder tar det kraft från andra effektiva verksamheter.

När en rapport om olika länders missbruk i Europa offentliggjordes, fann Island att de låg överst på listan. Både på riksdagsnivå och kommunal nivå beslutade man att göra något åt detta. Man anställde pedagoger som skulle inrikta sig på barn och ungdomar.
 • Beslut fattades att barn och ungdomar upp till 16 år skulle vara inne kl 22
 • Man hittade på spel som aktiverar vuxna och unga tillsammans och tränar sociala färdigheter
 • Man prioriterade idrottsaktiviteter av olika slag och
 • Man erbjöd skjuts.
Efterhand sjönk missbruket och Island ligger nu längst ner på listan. Man har också fått ett nytt sundhetsideal. Allt detta idrottande ledde till att Island för första gången någonsin kvalificerade sig till VM i fotboll 2018 och islänningarna i publiken lärde omvärlden att göra vulkanen.

I Guatemala har konsumtionen av olika beroendeframkallande ämnen ökat såsom alkohol, tobak och marijuana. Nivån är så hög att en del kvinnor, som är offer för våld och missbrukare, väljer att i skräck lägga den skrala hushållskassan på missbrukaren i stället för på familjens basbehov. Detta orsakar andra problem såsom näringsbrist, brist på utbildning, ökad fattigdom och ökat våld inom familjen och i samhället. Utgifterna för familjernas dåliga hälsa ökar. 

WWCTU i Guatemala grundade då ett förbund "Prevention and Comprehensive Treatment of Addictive Behaviors" "Förebyggande Behandling av Missbrukare". I förbundet arbetar 15 personer, som har medicinsk utbildning, med avsikt att ge stödjande behandling för de som är missbrukare samt deras närstående. Med den medicinska personalens hjälp genomfördes en undersökning från juni 2018 till juni 2019, varvid följande resultat framkom:
 • 100 % av socialbidragstagarnas barn har näringsbrist
 • 88 % av barnen har föräldrar som missbrukar
 • 90 % av de intervjuade kvinnorna var offer för sexuellt våld
 • 100 % av förövarna är närstående
 • 90 % av förövarna använder alkohol, marijuana, stone och kokain
 • 90 % av intervjuerna visar att drogerna påverkat förövarnas beteende
 • 100 % av de intervjuade kvinnor drack inte alkohol i dagsläget. Emellertid hade 100 % av offren någon i livet använt droger
 • 100 % av de kvinnliga offren var fysiskt attackerade
 • Alla förövare anmäldes antingen av offren själva eller av någon närstående till offren
 • Attackerna var i huvudsak slag, hot och våldtäkt
 • 100 % av offren visste inte hur den juridiska processen med förövaren utfaller
 • Överlevande offer, som intervjuats, berättar att det värsta var ett de inte visste om de skulle överleva
 • 100 % av offren söker hjälp att komma ur den onda spiralen av fattigdom, våld och missbruk i avsikt att förbättra sina liv
Se här en kort film från världskonferensens invigningsceremoni med flaggparad och vår svenska flagga buren av Aina Ragnarp.

Noterat av Birgitta Runehammar


Värmande utbildningsdag på Granbacken

skickad 20 maj 2019 11:56 av Göran Holm

En härlig vårdag hämtas vi malmöbor per buss av Monica Jensen, möter snö i Hurva och hukar under hagel i Ludvigsborg. Men som vi 20 konferensdeltagare satt inomhus i ett trevligt konferens- hus med fantastisk utsikt mådde vi bra. Frukost mötte oss och senare god middag och eftermiddagskaffe. Allt väl ordnat av Aina Ragnarp.

Vår dag inleddes med andakt med temat Hålla sig kvar i Guds kärlek. Den nye ordföranden i Skånedistriktet Lilian Bolin ledde andakten. 

Därefter vidtog det mycket omfattande, omväxlande och informativa programmet. Först ut var diakonen Febe Björklund från Pukavik assisterad av sin fd praktikant psykoterapeuten Ida Kronberg. Deras ämne var Diakonin i Bibeln och Diakonins historia. Vi fick höra om de första kristna uppoffrande liv, om klostrens välgörenhet, om diakonins institutionalisering på 1800-talet med utbildning för lärarinnor och sjuksköterskor och vidare till dagens församlingsdiakoni. Ida Kronberg är frälsningsofficer och berättade om deras arbete och om moder Teresas. Vi fick höra om Levi Petrus arbete för den tidens fattiga och LP-stiftelsen för missbrukare. Mycket fick vi höra levande beskrivet och varvat med sång i stämmor ackompanjerat av dragspel och gitarr.

Efter lunch tog Inger Olsson vid. Hon leder Hela Människan i Eslöv, som arrangerar föreläsningar om alkoholism och drogberoende. Hennes ytterst professionella föreläsning med instruktiva bilder handlade om alkoholismens yttringar, orsaker och tillfrisknandets möjlighet.

Dagen avrundades med rapporter från de verksamheter vi stödjer. Monica Jensen berättade om Hela Människan i Malmö, Öppet hus i Betania, Klädförrådet i Europaporten och stödboendet Noomi. En särskild erkänsla förmedlade Lilian Bolin för Göte Ragnarps mer än 20-åriga ledning av RIA-byråns verksamhet i Malmö. Landskrona-gruppen lovade återigen anordna en samling till hösten. 

Stärkta i vår övertygelse om människors möjlighet till nytt drogfritt och meningsfullt liv i gemenskap återvände vi till våra respektive platser, värmda av Guds kärlek. 

Lilian Bolin


Ny ordförande i Vita Bandets Skånedistrikt

skickad 14 apr. 2019 03:38 av Göran Holm

Aina överlämnar ordförandeklubban till Lilian
I fredags, 29/3 2019, hölls Vita Bandets Skånedistrikts årsmöte i Svalöv med ett tjugotal medlemmar närvarande.

Före förhandlingarna läste dagens värdinna, Lilian Hansson, ett hoppingivande bibelord, och sedan berättade Inger Ohlsson engagerat om Hela människans omfattande sociala och informativa arbete i Eslöv.

Vice ordförande, Lilian Bohlin, ledde förhandlingarna.

Styrelsen hade förberett mötet väl. Alla handlingar var i god ordning och delades ut till deltagarna.

Av verksamhetsberättelsen framgick att Vita Bandet under 2018 arbetat för utsatta barn i Rumänien,  Peru och Sverige. Kvinnor i Sverige, som har det svårt på grund av hemlöshet, missbruk, människohandel m.m., har stöttats på olika sätt {t.ex  Noomi, julpåsar, kristna kvinnotidningen Junia}.

Resurser till arbetet har varit frivilligarbete, gåvor, lotteri, kaffeservering och regionsanslag via Skånes nykterhetsförbund.

Tyvärr är regionsanslagen för 2019 lägre, vilket påverkar verksamheten. 

Vita Bandet har haft egen utbildningsdag och deltagit i Skånes Nykterhetsförbunds

Kassör och styrelse beviljades ansvarsfrihet.

Aina Ragnarp har varit en effektiv, kunnig och uppskattad ordförande under många år. Nu avtackades hon med tal och applåder. Hon fick framtidssymboliska lökar i present av nyvalda ordföranden, Lilian Bohlin.

Styrelse för 2019 är Lilian Bohlin, Annette Holm, Eva Persson, Monica Jenssen, Lilian Hansson och Aina Ragnarp. Revisorer  är Carina Carlsson och Nils Persson.

2019 års utbildningsdag är 4 maj på Granliden, Ludvigsborg. Årsmötet 2020 blir i Malmö.

 

Dag som ovan Yvonne Samuelsson

Kvinnofrukost i Landskrona

skickad 26 nov. 2017 02:36 av Göran Holm   [ uppdaterad 26 nov. 2017 03:58 ]

Afrikabrickan som räddar liv
Vita Bandet och Landskrona Pingstförsamling inbjöd den 28 oktober till kvinnofrukost i Landskrona Pingstkyrka. 

Vitabandisterna Lilian Hansson och Eva Persson mötte oss med ett  vackert uppdukat frukostbord på lördagsmorgonen. Kaffedoften spred sig förföriskt medan vi tog oss en titt på det stora färgrika utbudet av brickor som Inger Eden och Lena Friberg presenterade. Annette Holm berättade kort om Vita Bandet och därefter fick vi veta hur det kom sig varför Inger och Lena engagerat sig i hjälparbetet Skynket. Genom imponerande logistik förs tyg från Tanzania till Sverige för beredning och tryckning i Nybro. Sedan säljs brickorna till  förmån för ett kvinnosjukhus i Tanzania. Vinsten förmedlas genom Nkingas vänner och gör de möjligt för fattiga kvinnor att tryggt föda sina barn på Nkingas sjukhus.

VI fick naturligtvis möjlighet att köpa med oss fina, färgsprakande brickor med vissheten att köpet stöder systrar till bättre vård.Styrelsemöte och uppvaktning

skickad 14 okt. 2017 02:23 av Göran Holm

Distriktsstyrelsen för Vita Bandet i Skåne träffades för styrelsemöte torsdagen 12 oktober och passade då på att uppvakta vår fina sekreterare Eva Persson som fyllt 75 år. 

Grattis Eva!
Utbildningsdag för Skånedistriktet

skickad 28 juni 2017 12:26 av Göran Holm

Den 10 juni anordnade Vita Bandets Skånedistrikt en utbildningsdag på Borgeby gårdshotell.

Flera intressanta föredrag stod på programmet, allt inom Vita Bandets hjärtefrågor. Kicki Olofsson från Vetlanda som till vardags arbetar på NBV pratade om "Sisterhood", systerskap. Hon berättade om hur visionen om "Sisterhood" föddes och hur församlingen arbetar med att stärka kvinnor, tjejer, flickor, tanter och damer. Ett mycket uppskattat föredrag.

Febe Björklund, som ofta gästat våra utbildningsdagar med intressanta föredrag, berättade i år om vår egen historia. Här finns mycket att ösa ur och alltid lika viktigt.

Läs hela Febes föredrag om Vita Bandets första 60 år i Sverige på sidan Historik.


Lilian Bohlin delade med sig av personliga erfarenheter och livsöden. Genom dagen gick en röd tråd där Vita Bandets arbete en gång startade så fortsätter det på olika sätt fast det tar nya vägar och nya aktörer tar tag i stafettpinnen och för det vidare. Inte minst genom KSAN som Vita Bandet en gång var med och startade. 

Vi fick också en reseskildring av Lilian Hansson och Annette Holm berättade om vad som är på gång inom Vita Bandet och Skånes Nykterhetsförbund.


Vita Bandets Skånedistrikt har hållit årsmöte

skickad 22 mars 2017 12:49 av Göran Holm

En skara medlemmar gästade Eva Persson i Lund och blev förplägade med smörgåstårta och hembakt. Årsmötet leddes av Annette Holm, som kunde redovisa verksamhet för 40000 kr. Däri ingår inga personal- eller hyreskostnader, vilket innebär att styrelsen arbetar mycket och helt ideellt.

Lokalföreningarna i Malmö, Lund och Landskrona har redovisat verksamhet i form av offentliga samlingar, föreläsningar, julfester, utfärder. I Lund finns även en litteraturcirkel.

Av de insamlade medlen har bidrag lämnats till fadderbarn i Peru och Rumänien. Organisationen Sisters International har fått bidrag till utdelande av julpåsar till utsatta kvinnor. I Malmö har ett boende för hemlösa bjudits på kaffe och underhållning. Projektet Noomi – ett boende för trafficking-offer - har fått pengar. Årsmötesdeltagarna gladdes åt den redovisade verksamheten och även föreslogs att ordna sommarutfärder för stadsbarn.

Nytt för i år är att även män är välkomna som medlemmar. Vita Bandet är medlem i Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor: KSAN. Om denna 
organisation fick vi en föreläsning av Annette Holm.

Som sammanfattning ser Vita Bandet sin betydelse då behovet fortfarande är stort av information om alkoholens och narkotikans skadeverkningar i samhälle och familjeliv. Det ökade alkoholbruket bland kvinnor har satt barn i en ännu svårare situation än förr. På mötet rekommenderades Alex Schulmans bok om sin uppväxt med en alkoholiserad mor.

Vid pennan: Lilian Bolin


Vad är KSAN?

skickad 4 mars 2017 02:23 av Göran Holm   [ uppdaterad 4 mars 2017 02:27 ]


KSAN
KSAN står för Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor. Vita Bandet var en av tio organisationer som var med när det hela började på 1940-talen. Den första fråga man ägnade sig åt var det tilltagande ungdomsfylleriet. 

Idag står 37 kvinnoorganisationer bakom KSAN och man bedriver ett viktigt förebyggande opinionsarbete i Sverige och internationellt utifrån ett kvinnoperspektiv.

Läs mer på KSANs hemsida.

Namninsamling för en global alkoholkonvention

Stöd KSANs krav på Sveriges regering att arbeta för en global alkoholkonvention med målet att halvera alkoholkonsumtionen till 2025. Läs mer och skriv under här

1-10 of 20