Nyheter och referat


Ny ordförande i Vita Bandets Skånedistrikt

skickad 14 apr. 2019 03:38 av Göran Holm

Aina överlämnar ordförandeklubban till Lilian
I fredags, 29/3 2019, hölls Vita Bandets Skånedistrikts årsmöte i Svalöv med ett tjugotal medlemmar närvarande.

Före förhandlingarna läste dagens värdinna, Lilian Hansson, ett hoppingivande bibelord, och sedan berättade Inger Ohlsson engagerat om Hela människans omfattande sociala och informativa arbete i Eslöv.

Vice ordförande, Lilian Bohlin, ledde förhandlingarna.

Styrelsen hade förberett mötet väl. Alla handlingar var i god ordning och delades ut till deltagarna.

Av verksamhetsberättelsen framgick att Vita Bandet under 2018 arbetat för utsatta barn i Rumänien,  Peru och Sverige. Kvinnor i Sverige, som har det svårt på grund av hemlöshet, missbruk, människohandel m.m., har stöttats på olika sätt {t.ex  Noomi, julpåsar, kristna kvinnotidningen Junia}.

Resurser till arbetet har varit frivilligarbete, gåvor, lotteri, kaffeservering och regionsanslag via Skånes nykterhetsförbund.

Tyvärr är regionsanslagen för 2019 lägre, vilket påverkar verksamheten. 

Vita Bandet har haft egen utbildningsdag och deltagit i Skånes Nykterhetsförbunds

Kassör och styrelse beviljades ansvarsfrihet.

Aina Ragnarp har varit en effektiv, kunnig och uppskattad ordförande under många år. Nu avtackades hon med tal och applåder. Hon fick framtidssymboliska lökar i present av nyvalda ordföranden, Lilian Bohlin.

Styrelse för 2019 är Lilian Bohlin, Annette Holm, Eva Persson, Monica Jenssen, Lilian Hansson och Aina Ragnarp. Revisorer  är Carina Carlsson och Nils Persson.

2019 års utbildningsdag är 4 maj på Granliden, Ludvigsborg. Årsmötet 2020 blir i Malmö.

 

Dag som ovan Yvonne Samuelsson

Kvinnofrukost i Landskrona

skickad 26 nov. 2017 02:36 av Göran Holm   [ uppdaterad 26 nov. 2017 03:58 ]

Afrikabrickan som räddar liv
Vita Bandet och Landskrona Pingstförsamling inbjöd den 28 oktober till kvinnofrukost i Landskrona Pingstkyrka. 

Vitabandisterna Lilian Hansson och Eva Persson mötte oss med ett  vackert uppdukat frukostbord på lördagsmorgonen. Kaffedoften spred sig förföriskt medan vi tog oss en titt på det stora färgrika utbudet av brickor som Inger Eden och Lena Friberg presenterade. Annette Holm berättade kort om Vita Bandet och därefter fick vi veta hur det kom sig varför Inger och Lena engagerat sig i hjälparbetet Skynket. Genom imponerande logistik förs tyg från Tanzania till Sverige för beredning och tryckning i Nybro. Sedan säljs brickorna till  förmån för ett kvinnosjukhus i Tanzania. Vinsten förmedlas genom Nkingas vänner och gör de möjligt för fattiga kvinnor att tryggt föda sina barn på Nkingas sjukhus.

VI fick naturligtvis möjlighet att köpa med oss fina, färgsprakande brickor med vissheten att köpet stöder systrar till bättre vård.Styrelsemöte och uppvaktning

skickad 14 okt. 2017 02:23 av Göran Holm

Distriktsstyrelsen för Vita Bandet i Skåne träffades för styrelsemöte torsdagen 12 oktober och passade då på att uppvakta vår fina sekreterare Eva Persson som fyllt 75 år. 

Grattis Eva!
Utbildningsdag för Skånedistriktet

skickad 28 juni 2017 12:26 av Göran Holm

Den 10 juni anordnade Vita Bandets Skånedistrikt en utbildningsdag på Borgeby gårdshotell.

Flera intressanta föredrag stod på programmet, allt inom Vita Bandets hjärtefrågor. Kicki Olofsson från Vetlanda som till vardags arbetar på NBV pratade om "Sisterhood", systerskap. Hon berättade om hur visionen om "Sisterhood" föddes och hur församlingen arbetar med att stärka kvinnor, tjejer, flickor, tanter och damer. Ett mycket uppskattat föredrag.

Febe Björklund, som ofta gästat våra utbildningsdagar med intressanta föredrag, berättade i år om vår egen historia. Här finns mycket att ösa ur och alltid lika viktigt.

Läs hela Febes föredrag om Vita Bandets första 60 år i Sverige på sidan Historik.


Lilian Bohlin delade med sig av personliga erfarenheter och livsöden. Genom dagen gick en röd tråd där Vita Bandets arbete en gång startade så fortsätter det på olika sätt fast det tar nya vägar och nya aktörer tar tag i stafettpinnen och för det vidare. Inte minst genom KSAN som Vita Bandet en gång var med och startade. 

Vi fick också en reseskildring av Lilian Hansson och Annette Holm berättade om vad som är på gång inom Vita Bandet och Skånes Nykterhetsförbund.


Vita Bandets Skånedistrikt har hållit årsmöte

skickad 22 mars 2017 12:49 av Göran Holm

En skara medlemmar gästade Eva Persson i Lund och blev förplägade med smörgåstårta och hembakt. Årsmötet leddes av Annette Holm, som kunde redovisa verksamhet för 40000 kr. Däri ingår inga personal- eller hyreskostnader, vilket innebär att styrelsen arbetar mycket och helt ideellt.

Lokalföreningarna i Malmö, Lund och Landskrona har redovisat verksamhet i form av offentliga samlingar, föreläsningar, julfester, utfärder. I Lund finns även en litteraturcirkel.

Av de insamlade medlen har bidrag lämnats till fadderbarn i Peru och Rumänien. Organisationen Sisters International har fått bidrag till utdelande av julpåsar till utsatta kvinnor. I Malmö har ett boende för hemlösa bjudits på kaffe och underhållning. Projektet Noomi – ett boende för trafficking-offer - har fått pengar. Årsmötesdeltagarna gladdes åt den redovisade verksamheten och även föreslogs att ordna sommarutfärder för stadsbarn.

Nytt för i år är att även män är välkomna som medlemmar. Vita Bandet är medlem i Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor: KSAN. Om denna 
organisation fick vi en föreläsning av Annette Holm.

Som sammanfattning ser Vita Bandet sin betydelse då behovet fortfarande är stort av information om alkoholens och narkotikans skadeverkningar i samhälle och familjeliv. Det ökade alkoholbruket bland kvinnor har satt barn i en ännu svårare situation än förr. På mötet rekommenderades Alex Schulmans bok om sin uppväxt med en alkoholiserad mor.

Vid pennan: Lilian Bolin


Vad är KSAN?

skickad 4 mars 2017 02:23 av Göran Holm   [ uppdaterad 4 mars 2017 02:27 ]


KSAN
KSAN står för Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor. Vita Bandet var en av tio organisationer som var med när det hela började på 1940-talen. Den första fråga man ägnade sig åt var det tilltagande ungdomsfylleriet. 

Idag står 37 kvinnoorganisationer bakom KSAN och man bedriver ett viktigt förebyggande opinionsarbete i Sverige och internationellt utifrån ett kvinnoperspektiv.

Läs mer på KSANs hemsida.

Namninsamling för en global alkoholkonvention

Stöd KSANs krav på Sveriges regering att arbeta för en global alkoholkonvention med målet att halvera alkoholkonsumtionen till 2025. Läs mer och skriv under här

Utbildningsdag på Borgeby Gårdshotell

skickad 31 maj 2016 11:27 av Göran Holm

Lördagen den 21 maj samlade VIta Bandets Skånedistrikt till en utbildningsdag på Borgeby Gårdshotell i Bjärred. Flera talare stod på det varierade programmet.

Ordförande Aina Ragnarp och gårdsföreståndaren Lise-Lotte Persson hälsade oss välkomna till utbildningsdagen och gårdshotellet. Därefter berättade Monika Jensen om Noomi-projektet i Malmö, Hela Människans arbete bland trafficking-offer. Ett arbete som Vita Bandet är med och stöder. Diakon Febe Björklund kåserade kring boken ”Kristens resa” - en livsvandring. 

Helen Olson delade sin livsresa under rubriken "Fjärilen har vecklat ut sina vingar". En berättelse som berörde oss djupt. Lilian Bohlin berättade historien om Hanna Lindmark, en driftig kvinna som startade nykterhetsrestauranger och välrenommerade Margaretaskolorna, bl a i Malmö .

Efter en intressant dag av föredrag och samvaro avslutade Annette Holm utbildningsdagen.Vita bandet besökte Lönngården

skickad 29 okt. 2014 13:56 av Göran Holm   [ uppdaterad 29 okt. 2014 13:56 ]

Lönngården är ett lägenhetsboende i Malmö för alkoholmissbrukare över 50 år och består av ett 40-tal lägenheter i fem våningsplan. Ett antal gemensamma utrymmen ger möjlighet för samvaro och i en lokal på bottenvåningen serveras frukost till självkostnadspris och lunch några dagar i veckan. 

På kvällen den 28 oktober besökte VIta Bandet i Malmö Lönngården och bjöd på uppskattade bredda mackor, kaffe och kakor. Annette och Göran Holm sjöng några sånger tillsammans med och för dem som ville lyssna. "Pärleporten" verkade vara en favorit bland många besökare, som sjöng så taket nära på lyftes.

Annette berättade om vännen Thores resa från hemlöshet och alkoholmissbruk till mötet med en kärleksfull församlingsgemenskap, upprättelse, helande och möte med Jesus. Hon avslutade med att hälsa att det aldrig är för sent att vända sig till Gud och be om hjälp. 
Årsmöte för Skånedistriktet

skickad 24 mars 2014 12:25 av Göran Holm   [ uppdaterad 24 mars 2014 12:25 ]

Referat från Vita Bandets Skånedistrikts 102:a årsmöte lördag 14 mars 2014 hos Annette och Göran Holm, Staffanstorp

Vi blev mottagna av Aina Ragnarp i Annette o Göran Holms hem med var sitt glas gott vin (absolut alkoholfritt!). Sedan fick vi även smaka på Godtemplardricka och därefter äta goda smörgåstårtor.

Ordf. Aina Ragnarp öppnade årsmötet och hälsade välkommen. Hon läste ur Uppenbarelseboken 7:e kapitel och 9:e vers, varefter vi sjöng sång nr 56 Blott en dag, ett ögonblick i sänder till ackompanjemang på piano av Göran Holm. Därefter hölls parentation för två medlemmar i Vita Bandet: Gerda Pettersson, Ängelholm, född 1921, och Karin Bergqvist, Malmö, född 1920. Vi sjöng sedan nr 65 Jag är en gäst och främling samt bad Fader Vår tillsammans.

Annette Holm valdes till mötesordförande och Eva Persson till mötessekreterare. Vi var 13 röstberättigade medlemmar närvarande. Verksamhetsberättelse och ekonomi gicks igenom och vi beslöt om ansvarsfrihet för styrelse och kassör. Årsavgiften till distriktet beslöts höjas till 40 kr. Vi gick igenom verksamhetsplan och budget för 2014 samt valde funktionärer fram till årsmötet 2015: ordförande på ett år Aina Ragnarp och två styrelseledamöter på 2 år, Annette Holm och Monica Jensen.

Vi beslöt att distriktsårsmötet 2015 ska hållas i Landskrona, tidpunkt bestämmer vi senare.

Vi fick veta en del om den bokcirkel som pågår i Lund. 

Aina Ragnarp avtackades med en stor bukett röda och vita tulpaner för sina insatser under året som ordförande för Vita Bandets distrikt, varefter vi till slut sjöng sång nr 57 Bred dina vida vingar.

Efter årsmötet blev vi bjudna på kaffe, kakor och en god tårta. När det blev dags att åka hem,  tackade vi Annette o Göran för att vi fått komma till dem och se deras fina hem.

Gertrud Martinsson

KSAN:s årsmöte kräver rökstopp på statliga ungdomshem

skickad 15 apr. 2013 11:53 av Göran Holm   [ uppdaterad 15 apr. 2013 11:53 ]

Vita Bandets Skånedistrikt är medlem i KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor. Under KSANs årsmöte gjordes detta uttalande:

PRESSMEDDELANDE

KSAN:s Årsmötesuttalande 2013
KSAN:s årsmöte kräver rökstopp på statliga ungdomshem
2013-04-08

KSAN:s årsmöte kräver rökstopp på statliga ungdomshem och uppmanar riksdag och regering att agera för att skydda alla barn och unga mot tobakens skadeeffekter. För andra barn arbetas det för tobaksfri skoltid, men när det gäller barn på SiS-institutioner saknas det lagstiftning för att skydda deras hälsa från tobaksprodukter. Det kan aldrig vara rätt att samhällsvården ska bidra till framtida skillnader i hälsa och livslängd för barn och unga som redan är i en utsatt situation!

Stockholm den 8 april 2013

Dea-föreningen för kvinnomuseer 
Feministiskt initiativ 
Fredrika Bremer Förbundet 
Föreningen Tjejzonen 
Föreningen Tänk Om! 
Gröna Kvinnor 
HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp 
IKF - Internationella Kvinnoförbundet 
IOGT-NTO 
KLF - Kvinnliga Läkares Förening 
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet 
Kristen och Kvinna 
Liberala Kvinnor 
Långholmens Folkhögskola 
Miljöpartiets jämställdhetskommitté 
Moderatkvinnorna 
MHF:s Damklubbsråd 
Riksförbundet Hem och Samhälle 
RIFFI - Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor
Riksförbundet SIMONs Kvinnokommitté 
Riksföreningen för Skolsköterskor 
ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
SKIS - Somaliska Kvinnor i Skandinavien
Svenska Barnmorskeförbundet 
Svenska Kvinnors Vänsterförbund 
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 
Sveriges Skolkuratorers Förening 
SKR - Sveriges Kvinnojourers Riksförbund 
S-Kvinnor 
SWIS - Somali Women in Sweden 
Vita Bandets Skånedistrikt 
Vänsterpartiets Kvinnopolitiska Utskott 
1,6 miljonerklubben 

För mer information:

Maj-Inger Klingvall
Ordförande KSAN
070-5938259

Leena Haraké
Kanslichef KSAN
08-101051

 

 

KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) bildades 1943 och är en partipolitiskt- och religiöst obunden paraplyorganisation. KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsråd när det gäller alkohol-, narkotika- och läkemedelsfrågor. KSAN har 33 medlemsorganisationer och samlar ca 270 000 kvinnor. Arbetet är främst förebyggande och innebär att utveckla och producera material, delta i arbetsgrupper och referensgrupper samt att följa aktuell forskning, även internationellt genom EWL (European Women´s Lobby), ICAA (International Council on Alcohol and Addictions), NordAN (Nordiskt Alkohol- och narkotikapolitiskt samarbete), EU:s Civil Society Forum on Drugs in the EU, EAD (European Action on Drugs), WFAD (World Federation Against Drugs) samt Vienna NGO Committee.


KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

www.ksan.se

1-10 of 16