Nyheter och referat


Vita Bandets Skånedistrikt har hållit årsmöte

skickad 22 mars 2017 12:49 av Göran Holm

En skara medlemmar gästade Eva Persson i Lund och blev förplägade med smörgåstårta och hembakt. Årsmötet leddes av Annette Holm, som kunde redovisa verksamhet för 40000 kr. Däri ingår inga personal- eller hyreskostnader, vilket innebär att styrelsen arbetar mycket och helt ideellt.

Lokalföreningarna i Malmö, Lund och Landskrona har redovisat verksamhet i form av offentliga samlingar, föreläsningar, julfester, utfärder. I Lund finns även en litteraturcirkel.

Av de insamlade medlen har bidrag lämnats till fadderbarn i Peru och Rumänien. Organisationen Sisters International har fått bidrag till utdelande av julpåsar till utsatta kvinnor. I Malmö har ett boende för hemlösa bjudits på kaffe och underhållning. Projektet Noomi – ett boende för trafficking-offer - har fått pengar. Årsmötesdeltagarna gladdes åt den redovisade verksamheten och även föreslogs att ordna sommarutfärder för stadsbarn.

Nytt för i år är att även män är välkomna som medlemmar. Vita Bandet är medlem i Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor: KSAN. Om denna 
organisation fick vi en föreläsning av Annette Holm.

Som sammanfattning ser Vita Bandet sin betydelse då behovet fortfarande är stort av information om alkoholens och narkotikans skadeverkningar i samhälle och familjeliv. Det ökade alkoholbruket bland kvinnor har satt barn i en ännu svårare situation än förr. På mötet rekommenderades Alex Schulmans bok om sin uppväxt med en alkoholiserad mor.

Vid pennan: Lilian Bolin


Vad är KSAN?

skickad 4 mars 2017 02:23 av Göran Holm   [ uppdaterad 4 mars 2017 02:27 ]


KSAN
KSAN står för Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor. Vita Bandet var en av tio organisationer som var med när det hela började på 1940-talen. Den första fråga man ägnade sig åt var det tilltagande ungdomsfylleriet. 

Idag står 37 kvinnoorganisationer bakom KSAN och man bedriver ett viktigt förebyggande opinionsarbete i Sverige och internationellt utifrån ett kvinnoperspektiv.

Läs mer på KSANs hemsida.

Namninsamling för en global alkoholkonvention

Stöd KSANs krav på Sveriges regering att arbeta för en global alkoholkonvention med målet att halvera alkoholkonsumtionen till 2025. Läs mer och skriv under här

Utbildningsdag på Borgeby Gårdshotell

skickad 31 maj 2016 11:27 av Göran Holm

Lördagen den 21 maj samlade VIta Bandets Skånedistrikt till en utbildningsdag på Borgeby Gårdshotell i Bjärred. Flera talare stod på det varierade programmet.

Ordförande Aina Ragnarp och gårdsföreståndaren Lise-Lotte Persson hälsade oss välkomna till utbildningsdagen och gårdshotellet. Därefter berättade Monika Jensen om Noomi-projektet i Malmö, Hela Människans arbete bland trafficking-offer. Ett arbete som Vita Bandet är med och stöder. Diakon Febe Björklund kåserade kring boken ”Kristens resa” - en livsvandring. 

Helen Olson delade sin livsresa under rubriken "Fjärilen har vecklat ut sina vingar". En berättelse som berörde oss djupt. Lilian Bohlin berättade historien om Hanna Lindmark, en driftig kvinna som startade nykterhetsrestauranger och välrenommerade Margaretaskolorna, bl a i Malmö .

Efter en intressant dag av föredrag och samvaro avslutade Annette Holm utbildningsdagen.Vita bandet besökte Lönngården

skickad 29 okt. 2014 13:56 av Göran Holm   [ uppdaterad 29 okt. 2014 13:56 ]

Lönngården är ett lägenhetsboende i Malmö för alkoholmissbrukare över 50 år och består av ett 40-tal lägenheter i fem våningsplan. Ett antal gemensamma utrymmen ger möjlighet för samvaro och i en lokal på bottenvåningen serveras frukost till självkostnadspris och lunch några dagar i veckan. 

På kvällen den 28 oktober besökte VIta Bandet i Malmö Lönngården och bjöd på uppskattade bredda mackor, kaffe och kakor. Annette och Göran Holm sjöng några sånger tillsammans med och för dem som ville lyssna. "Pärleporten" verkade vara en favorit bland många besökare, som sjöng så taket nära på lyftes.

Annette berättade om vännen Thores resa från hemlöshet och alkoholmissbruk till mötet med en kärleksfull församlingsgemenskap, upprättelse, helande och möte med Jesus. Hon avslutade med att hälsa att det aldrig är för sent att vända sig till Gud och be om hjälp. 
Årsmöte för Skånedistriktet

skickad 24 mars 2014 12:25 av Göran Holm   [ uppdaterad 24 mars 2014 12:25 ]

Referat från Vita Bandets Skånedistrikts 102:a årsmöte lördag 14 mars 2014 hos Annette och Göran Holm, Staffanstorp

Vi blev mottagna av Aina Ragnarp i Annette o Göran Holms hem med var sitt glas gott vin (absolut alkoholfritt!). Sedan fick vi även smaka på Godtemplardricka och därefter äta goda smörgåstårtor.

Ordf. Aina Ragnarp öppnade årsmötet och hälsade välkommen. Hon läste ur Uppenbarelseboken 7:e kapitel och 9:e vers, varefter vi sjöng sång nr 56 Blott en dag, ett ögonblick i sänder till ackompanjemang på piano av Göran Holm. Därefter hölls parentation för två medlemmar i Vita Bandet: Gerda Pettersson, Ängelholm, född 1921, och Karin Bergqvist, Malmö, född 1920. Vi sjöng sedan nr 65 Jag är en gäst och främling samt bad Fader Vår tillsammans.

Annette Holm valdes till mötesordförande och Eva Persson till mötessekreterare. Vi var 13 röstberättigade medlemmar närvarande. Verksamhetsberättelse och ekonomi gicks igenom och vi beslöt om ansvarsfrihet för styrelse och kassör. Årsavgiften till distriktet beslöts höjas till 40 kr. Vi gick igenom verksamhetsplan och budget för 2014 samt valde funktionärer fram till årsmötet 2015: ordförande på ett år Aina Ragnarp och två styrelseledamöter på 2 år, Annette Holm och Monica Jensen.

Vi beslöt att distriktsårsmötet 2015 ska hållas i Landskrona, tidpunkt bestämmer vi senare.

Vi fick veta en del om den bokcirkel som pågår i Lund. 

Aina Ragnarp avtackades med en stor bukett röda och vita tulpaner för sina insatser under året som ordförande för Vita Bandets distrikt, varefter vi till slut sjöng sång nr 57 Bred dina vida vingar.

Efter årsmötet blev vi bjudna på kaffe, kakor och en god tårta. När det blev dags att åka hem,  tackade vi Annette o Göran för att vi fått komma till dem och se deras fina hem.

Gertrud Martinsson

KSAN:s årsmöte kräver rökstopp på statliga ungdomshem

skickad 15 apr. 2013 11:53 av Göran Holm   [ uppdaterad 15 apr. 2013 11:53 ]

Vita Bandets Skånedistrikt är medlem i KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor. Under KSANs årsmöte gjordes detta uttalande:

PRESSMEDDELANDE

KSAN:s Årsmötesuttalande 2013
KSAN:s årsmöte kräver rökstopp på statliga ungdomshem
2013-04-08

KSAN:s årsmöte kräver rökstopp på statliga ungdomshem och uppmanar riksdag och regering att agera för att skydda alla barn och unga mot tobakens skadeeffekter. För andra barn arbetas det för tobaksfri skoltid, men när det gäller barn på SiS-institutioner saknas det lagstiftning för att skydda deras hälsa från tobaksprodukter. Det kan aldrig vara rätt att samhällsvården ska bidra till framtida skillnader i hälsa och livslängd för barn och unga som redan är i en utsatt situation!

Stockholm den 8 april 2013

Dea-föreningen för kvinnomuseer 
Feministiskt initiativ 
Fredrika Bremer Förbundet 
Föreningen Tjejzonen 
Föreningen Tänk Om! 
Gröna Kvinnor 
HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp 
IKF - Internationella Kvinnoförbundet 
IOGT-NTO 
KLF - Kvinnliga Läkares Förening 
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet 
Kristen och Kvinna 
Liberala Kvinnor 
Långholmens Folkhögskola 
Miljöpartiets jämställdhetskommitté 
Moderatkvinnorna 
MHF:s Damklubbsråd 
Riksförbundet Hem och Samhälle 
RIFFI - Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor
Riksförbundet SIMONs Kvinnokommitté 
Riksföreningen för Skolsköterskor 
ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
SKIS - Somaliska Kvinnor i Skandinavien
Svenska Barnmorskeförbundet 
Svenska Kvinnors Vänsterförbund 
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 
Sveriges Skolkuratorers Förening 
SKR - Sveriges Kvinnojourers Riksförbund 
S-Kvinnor 
SWIS - Somali Women in Sweden 
Vita Bandets Skånedistrikt 
Vänsterpartiets Kvinnopolitiska Utskott 
1,6 miljonerklubben 

För mer information:

Maj-Inger Klingvall
Ordförande KSAN
070-5938259

Leena Haraké
Kanslichef KSAN
08-101051

 

 

KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) bildades 1943 och är en partipolitiskt- och religiöst obunden paraplyorganisation. KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsråd när det gäller alkohol-, narkotika- och läkemedelsfrågor. KSAN har 33 medlemsorganisationer och samlar ca 270 000 kvinnor. Arbetet är främst förebyggande och innebär att utveckla och producera material, delta i arbetsgrupper och referensgrupper samt att följa aktuell forskning, även internationellt genom EWL (European Women´s Lobby), ICAA (International Council on Alcohol and Addictions), NordAN (Nordiskt Alkohol- och narkotikapolitiskt samarbete), EU:s Civil Society Forum on Drugs in the EU, EAD (European Action on Drugs), WFAD (World Federation Against Drugs) samt Vienna NGO Committee.


KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

www.ksan.se

August Strindbergs väg till korset

skickad 24 mars 2013 00:47 av Göran Holm   [ uppdaterad 24 mars 2013 00:47 ]

Möte med Vita Bandet onsd. 5 mars 2013

Annette Holm hälsade välkommen till vårt möte, vi var endast 12 st, trots att det var en underbar dag med strålande solsken. Vi sjöng sång nr 88, Likt morgonsol i morgonglöd, till ackompanjemang av Sven Samuelsson på piano. Annette hälsade välkommen till Göte Ragnarp som skulle tala om Strindbergs väg till korset, läste ur Psalm 8: Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn, samt bad en bön om Guds skaparkraft.

Sekr. läste upp protokoll från årsmötet den 5 febr., varefter vi sjöng till bords. Efter att ha avnjutit det goda kaffebrödet blev det lottdragning. Trots att vi inte var så många hade ändå alla lotter sålts slut.

Göte Ragnarp berättade om August Strindberg väg till korset. Förra året var det 100 år sedan August Strindberg dog. Han föddes 1849 och hans barndomstid präglade hans sätt att tänka. Han växte upp i en varm, religiös miljö och i hemmet kom han i kontakt med troende människor från olika håll. Han var mycket duktig på att måla, fotografera och skriva. Ett tag försökte han bli skådespelare men fann att han var bättre på att skriva, bl.a. skrev han Tjänsteflickans son, Påsk och Mäster Olof. Han trodde han fått en kallelse från Gud och i Paris påbörjade han ett andligt sökande.

Aina Ragnarp avtackade Göte med en blomma och hälsade välkommen till nästa möte den 2 april, då diakonissan Sara ska berätta om sitt arbete. Därefter avslutades mötet.

Gertrud Martinsson

Vita Bandets Skånedistrikts 101:a årsmöte

skickad 16 mars 2013 11:21 av Göran Holm   [ uppdaterad 24 mars 2013 01:04 ]

Den 9:e mars 2013 träffades Vita Bandets Skånedistrikt för sitt 101:a årsmöte hos Eva Person på Thulehmesvägen i Lund.

Efter en kaffestund med goda kakor och tårta avhölls en parentation, hållen av Aina Ragnarp. Fyra medlemmar hade avlidit under 2012: Thea Nordin, Ann-Marie Persson och Gunilla Bengtsson från Malmö samt Maja Swan från Ängelholm. Ljus tändes, en sång sjöngs och Aina bad en bön. 

Göte Ragnarp valdes till förhandlingsledare för årsmötet och de olika punkterna gicks igenom. Vi var nio medlemmar närvarande. Dagordningen gicks igenom, bl.a. redogjordes för olika poster i kassan samt valdes ny styrelse. Aina Ragnarp blev vald till ordförande fram till 2014 men sade, att detta skulle bli hennes sista år som ordförande. Övriga som valdes till styrelseledamöter var Eva Persson och Lillian Hansson, medan Annette Holm och Monica Jensen kvarstår i styrelsen.

Det beslöts att söka medlemskap i KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor). Det blir kvinnofrukost i Staffanstorp 20 april samt utbildningsdagar i Granliden (Ludvigsborg) 24 och 25 maj. Nästa årsmöte beslöts hållas i Staffanstorp vecka 11 2014 kl 18 (14 mars).

Göte avslutade med att berätta om vad som tilldragit sig under SNF:s (Skånes Nykterhetsförbunds) årsmöte samt lämnade en hälsning från Lars G Niwongh.

Monica avtackade Aina och Göte med blommor, ljus och servetter. Efter detta blev vi bjudna på två stora, smarriga smörgåstårtor samt därefter ännu en kopp kaffe med kakor. Allra sist höll Annette Holm i andakten. Hon talade om att åldras med barnasinnet i behåll. 
Styrelsen höll ett konstituerade möte, innan det var dags för hemfärd. Vi tackade Eva och hennes man för att vi hade fått ha vårt årsmöte i deras fina radhus i Lund.

Årsmöte för Vita Bandet i Malmö, 5 feb 2013

skickad 25 feb. 2013 09:46 av Göran Holm   [ uppdaterad 25 feb. 2013 09:47 ]

Aina Ragnarp hälsade välkommen och öppnade årsmötet.

Sedan man sjungit sång nr 24 ”Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt”, bads en bön för mötet och för de sjuka medlemmar som inte kunnat komma.

Sekreteraren läste upp protokoll från föregående möte, varefter man utsåg ordförande och sekreterare för årsmötet, nämligen Aina Ragnarp och Gertrud Martinsson. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes liksom den ekonomiska redovisningen. Därefter läste Finn Ranlo, som fått rycka in som ersättare, upp revisorernas berättelse och det beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.

Val av styrelse företogs. Omval: ordf. Aina Ragnarp samt Gertrud Martinsson, Anette Holm och Marie Stridh på två år. Monica Jensen och Yvonne Samuelsson kvarstår till år 2014. 
Revisorer: Omval av Inger Sverud och nyval av Finn Ranlo. 
Kaffekommitté: omval av Aina Ragnarp, Monica Jensen och Yvonne Samuelsson, nyval av Elsie Bergqvist. 
Lotterikommitté: nyval av Yvonne Samuelsson och omval av Gertrud Martinsson. 
Ungdomsledare: omval av Aina Ragnarp, Marie Stridh och Monica Jensen. 
Tidningsombud: omval av Gertrud Martinsson. 
Ombud till Vita Bandets årsmöte i Lund 9 mars: Gertrud Martinsson och Monica Jensen.

Medlemsavgiften för år 2014 fastställdes till 50 kr. Kaffeserveringsavgiften höjdes till 25 kr. 

Man beslöt att ge anslag på 1.000 kr till vardera Mariakyrkan, fadderbarnen i Peru, hjälp till serveringen på Clemenshus/Lönngården, Sisters Internationals julpåsar samt ”De glömda barnen” på Stenkulaskolan. 

Det blev avtackning av Svea Johnsson som avgått ur styrelsen. Hon har varit medlem i Vita Bandet i 35 år, varav 25 år som kassör. Sekreteraren Gertrud Martinsson och kassören Yvonne Samuelsson fick var sin vårblomma. Ordf. Aina Ragnarp fick en bukett tulpaner samt ett litet kuvert från Vita Bandets medlemmar för det gångna året.

Efter avslutat årsmöte inbjöds till kaffe- och teservering, då vi fick avnjuta Aina Ragnarps jättegoda fastlagsbullar. Under tiden spelade och sjöng Sven Samuelsson några låtar av Nils Ferlin och därefter vidtog lottdragningen.

Aina Ragnarp gav Sven Samuelsson en stor bukett blommor som tack för hans program och talade om att nästa möte äger rum 5 mars, då Göte Ragnarp ska tala om Strindbergs väg till korset. 

Som avslutning sjöngs sång nr 57 Bred dina vida vingar till Svens ackompanjemang och allra sist bad vi välsignelsen tillsammans. 

Därefter höll styrelsen ett konstitutionsmöte för att utse sekreterare och kassör samt firmatecknare för vår förening för år 2013.

Gertrud Martinsson, sekreterare 

Utbildningsdagar på Granlidens pensionat

skickad 9 juli 2012 11:30 av Vita Bandet   [ uppdaterad 9 juli 2012 11:41 av Göran Holm ]

Vita Bandets utbildningsdagar hölls 4-5 maj 2012 på Granlidens pensionat i Ludvigsborg. Yvonne Samuelsson och Gertrud Martinsson berättar här i ett referat om allt som fanns på dagordningen.

Fredagen började med att Febe Björklund kåserade om Fanny Crosby, en kvinna som levde mellan åren 1820 och 1915. Trots att hon blev blind i unga år, skrev hon över 8.000 psalmer. Förutom att skriva poesi kunde hon även sjunga och spela på mängder av instrument. Vi fick sjunga en del av hennes psalmer.
Febe Björklund tillsammans med Göte Ragnarp
 

Efter kaffepaus ute på terrassen talade Göte Ragnarp om Kvinnor och alkohol.

Vita Bandet startade i USA för mer än 100 år sedan. Kvinnorna protesterade mot att deras män drack upp sina pengar på krogen. Han talade om tre M: Miljön, Människan och Medlet. 

Miljön: De dricker för att krogen finns. Ungdomen har inget jobb och ingen ungdomsgård att gå till. När mellanölet introducerades, blev det många nya alkoholister. 

Människan: Man undrade varför man inte kan köpa alkohol i livsmedelsaffären. 

Medlet: Om alkoholen inte funnits, hade det inte blivit några problem. Det är fritt fram för reklam i TV från England och andra länder. För folkhälsans skull tog staten över att sälja alkohol. Nykterhetsrörelsen kom till. Man införde motbok i stället för förbud. När motboken försvann, ökade drickandet både bland män och kvinnor.
Göte Ragnarp talar

Efter Göte Ragnarps föredrag ställdes en hel del frågor till honom. 

Vi gick sedan en runda i naturen kring pensionatet med dess fina planteringar, skogsstigar, en liten damm och mycket annat fint. Därefter blev det middag med mycket god mat, kyckling, ris och en god efterrätt, allt tillagat av husets herre, Tommy Lidén. Han hade också målat de tavlor som fanns i matsalen. 

På kvällen talade Ewa utlämnande och engagerande om ”Att leva med en alkoholist” och det blev även korvgrillning under gemytlig samvaro. 

Andra dagen började med god och riklig frukost i den vackra matsalen. 

Tillbaka i kurshuset läste Gunilla ur Jakobs brev kap. 5 och berättade om det helande hon upplevt. 

Aina, Annette och Monica från styrelsen informerade om en del av verksamheten såsom fikan med andakt var tredje vecka på Lönngården, startandet av stödgrupp för ”glömda barn” i september och Sisters Internationals påsar.

Lilian Hansson berättade om hur man i Landskrona startat ett riskprojekt med pengar från Socialstyrelsen, som innehåller bl.a. uppmärksamhetsvecka, frågeenkät om livsstil, samtal, utdelning av Antabus och fysisk aktivitet. 

Efter förmiddagskaffet kom Åsa Bengtsson och talade lite om sin avhandling ”Nyktra kvinnor, Vita Bandet 1900 – 1935” i historia. Hon hävdade att kvinnors insats i samhället varit långt större än vad som framgår av böcker, eftersom de ”skrevs av män om män”. Kvinnor var bara objekt och bihang tidigare. 

Vita Bandet hade under 20-talet en mycket dynamisk period med många föreningar. Barnkrubbor startades, den första i Härnösand. Vita Bandet var under denna tid en stor politisk organisation, som genom att kvinnorna även var med i kommuners och läns styrande organ arbetade för att skapa ett nyktert och moraliskt samhälle. 1921 var Vita Bandet Sveriges näst största kvinnoorganisation. Förutom barnkrubbor hade man semesterhem för kvinnor, sommarkolonier för barn, utbildning av barnsköterskor, mödrahem där barn föddes och fick vara kvar i 2 år, om det behövdes, upptagningshem som var ett tillfälligt boende för övergivna och prostituerade, medan Vita Bandet hjälpte till att skaffa eget boende och arbete samt alkoholisthem. Man fick pengar från stat, kommun och landsting. 

Vita Bandet hade en rik mötesverksamhet för offentligheten med många, många deltagare. Kurser anordnades i olika ämnen som kvinnor önskade, t.ex. sömnad, näringslära och matlagning. Vita Bandets restaurang i Slottsskogen i Göteborg fanns kvar på 80-talet. 

Man hade även kurser i sexualkunskap inriktad på att minska könssjukdomarna. Redan 1907 krävde Vita Bandet sexualundervisning i skolan, vilket dröjde till 1955. 

Dessutom hölls olika kurser i samhällskunskap och om alkohol. Kvinnor skulle bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Med kunskap kan man påverka. 

Efter middagen avslutades de vällyckade utbildningsdagarna med utflykt till det natursköna Häggenäs, där Aina och Göte har sommarhus. 

Yvonne Samuelsson och Gertrud Martinsson

1-10 of 12