Årsmöte för Skånedistriktet

skickad 24 mars 2014 12:25 av Göran Holm   [ uppdaterad 24 mars 2014 12:25 ]
Referat från Vita Bandets Skånedistrikts 102:a årsmöte lördag 14 mars 2014 hos Annette och Göran Holm, Staffanstorp

Vi blev mottagna av Aina Ragnarp i Annette o Göran Holms hem med var sitt glas gott vin (absolut alkoholfritt!). Sedan fick vi även smaka på Godtemplardricka och därefter äta goda smörgåstårtor.

Ordf. Aina Ragnarp öppnade årsmötet och hälsade välkommen. Hon läste ur Uppenbarelseboken 7:e kapitel och 9:e vers, varefter vi sjöng sång nr 56 Blott en dag, ett ögonblick i sänder till ackompanjemang på piano av Göran Holm. Därefter hölls parentation för två medlemmar i Vita Bandet: Gerda Pettersson, Ängelholm, född 1921, och Karin Bergqvist, Malmö, född 1920. Vi sjöng sedan nr 65 Jag är en gäst och främling samt bad Fader Vår tillsammans.

Annette Holm valdes till mötesordförande och Eva Persson till mötessekreterare. Vi var 13 röstberättigade medlemmar närvarande. Verksamhetsberättelse och ekonomi gicks igenom och vi beslöt om ansvarsfrihet för styrelse och kassör. Årsavgiften till distriktet beslöts höjas till 40 kr. Vi gick igenom verksamhetsplan och budget för 2014 samt valde funktionärer fram till årsmötet 2015: ordförande på ett år Aina Ragnarp och två styrelseledamöter på 2 år, Annette Holm och Monica Jensen.

Vi beslöt att distriktsårsmötet 2015 ska hållas i Landskrona, tidpunkt bestämmer vi senare.

Vi fick veta en del om den bokcirkel som pågår i Lund. 

Aina Ragnarp avtackades med en stor bukett röda och vita tulpaner för sina insatser under året som ordförande för Vita Bandets distrikt, varefter vi till slut sjöng sång nr 57 Bred dina vida vingar.

Efter årsmötet blev vi bjudna på kaffe, kakor och en god tårta. När det blev dags att åka hem,  tackade vi Annette o Göran för att vi fått komma till dem och se deras fina hem.

Gertrud Martinsson
Comments