Årsmöte för Vita Bandet i Malmö, 5 feb 2013

skickad 25 feb. 2013 09:46 av Göran Holm   [ uppdaterad 25 feb. 2013 09:47 ]
Aina Ragnarp hälsade välkommen och öppnade årsmötet.

Sedan man sjungit sång nr 24 ”Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt”, bads en bön för mötet och för de sjuka medlemmar som inte kunnat komma.

Sekreteraren läste upp protokoll från föregående möte, varefter man utsåg ordförande och sekreterare för årsmötet, nämligen Aina Ragnarp och Gertrud Martinsson. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes liksom den ekonomiska redovisningen. Därefter läste Finn Ranlo, som fått rycka in som ersättare, upp revisorernas berättelse och det beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.

Val av styrelse företogs. Omval: ordf. Aina Ragnarp samt Gertrud Martinsson, Anette Holm och Marie Stridh på två år. Monica Jensen och Yvonne Samuelsson kvarstår till år 2014. 
Revisorer: Omval av Inger Sverud och nyval av Finn Ranlo. 
Kaffekommitté: omval av Aina Ragnarp, Monica Jensen och Yvonne Samuelsson, nyval av Elsie Bergqvist. 
Lotterikommitté: nyval av Yvonne Samuelsson och omval av Gertrud Martinsson. 
Ungdomsledare: omval av Aina Ragnarp, Marie Stridh och Monica Jensen. 
Tidningsombud: omval av Gertrud Martinsson. 
Ombud till Vita Bandets årsmöte i Lund 9 mars: Gertrud Martinsson och Monica Jensen.

Medlemsavgiften för år 2014 fastställdes till 50 kr. Kaffeserveringsavgiften höjdes till 25 kr. 

Man beslöt att ge anslag på 1.000 kr till vardera Mariakyrkan, fadderbarnen i Peru, hjälp till serveringen på Clemenshus/Lönngården, Sisters Internationals julpåsar samt ”De glömda barnen” på Stenkulaskolan. 

Det blev avtackning av Svea Johnsson som avgått ur styrelsen. Hon har varit medlem i Vita Bandet i 35 år, varav 25 år som kassör. Sekreteraren Gertrud Martinsson och kassören Yvonne Samuelsson fick var sin vårblomma. Ordf. Aina Ragnarp fick en bukett tulpaner samt ett litet kuvert från Vita Bandets medlemmar för det gångna året.

Efter avslutat årsmöte inbjöds till kaffe- och teservering, då vi fick avnjuta Aina Ragnarps jättegoda fastlagsbullar. Under tiden spelade och sjöng Sven Samuelsson några låtar av Nils Ferlin och därefter vidtog lottdragningen.

Aina Ragnarp gav Sven Samuelsson en stor bukett blommor som tack för hans program och talade om att nästa möte äger rum 5 mars, då Göte Ragnarp ska tala om Strindbergs väg till korset. 

Som avslutning sjöngs sång nr 57 Bred dina vida vingar till Svens ackompanjemang och allra sist bad vi välsignelsen tillsammans. 

Därefter höll styrelsen ett konstitutionsmöte för att utse sekreterare och kassör samt firmatecknare för vår förening för år 2013.

Gertrud Martinsson, sekreterare 
Comments