KSAN:s årsmöte kräver rökstopp på statliga ungdomshem

skickad 15 apr. 2013 11:53 av Göran Holm   [ uppdaterad 15 apr. 2013 11:53 ]
Vita Bandets Skånedistrikt är medlem i KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor. Under KSANs årsmöte gjordes detta uttalande:

PRESSMEDDELANDE

KSAN:s Årsmötesuttalande 2013
KSAN:s årsmöte kräver rökstopp på statliga ungdomshem
2013-04-08

KSAN:s årsmöte kräver rökstopp på statliga ungdomshem och uppmanar riksdag och regering att agera för att skydda alla barn och unga mot tobakens skadeeffekter. För andra barn arbetas det för tobaksfri skoltid, men när det gäller barn på SiS-institutioner saknas det lagstiftning för att skydda deras hälsa från tobaksprodukter. Det kan aldrig vara rätt att samhällsvården ska bidra till framtida skillnader i hälsa och livslängd för barn och unga som redan är i en utsatt situation!

Stockholm den 8 april 2013

Dea-föreningen för kvinnomuseer 
Feministiskt initiativ 
Fredrika Bremer Förbundet 
Föreningen Tjejzonen 
Föreningen Tänk Om! 
Gröna Kvinnor 
HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp 
IKF - Internationella Kvinnoförbundet 
IOGT-NTO 
KLF - Kvinnliga Läkares Förening 
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet 
Kristen och Kvinna 
Liberala Kvinnor 
Långholmens Folkhögskola 
Miljöpartiets jämställdhetskommitté 
Moderatkvinnorna 
MHF:s Damklubbsråd 
Riksförbundet Hem och Samhälle 
RIFFI - Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor
Riksförbundet SIMONs Kvinnokommitté 
Riksföreningen för Skolsköterskor 
ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
SKIS - Somaliska Kvinnor i Skandinavien
Svenska Barnmorskeförbundet 
Svenska Kvinnors Vänsterförbund 
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 
Sveriges Skolkuratorers Förening 
SKR - Sveriges Kvinnojourers Riksförbund 
S-Kvinnor 
SWIS - Somali Women in Sweden 
Vita Bandets Skånedistrikt 
Vänsterpartiets Kvinnopolitiska Utskott 
1,6 miljonerklubben 

För mer information:

Maj-Inger Klingvall
Ordförande KSAN
070-5938259

Leena Haraké
Kanslichef KSAN
08-101051

 

 

KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor) bildades 1943 och är en partipolitiskt- och religiöst obunden paraplyorganisation. KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsråd när det gäller alkohol-, narkotika- och läkemedelsfrågor. KSAN har 33 medlemsorganisationer och samlar ca 270 000 kvinnor. Arbetet är främst förebyggande och innebär att utveckla och producera material, delta i arbetsgrupper och referensgrupper samt att följa aktuell forskning, även internationellt genom EWL (European Women´s Lobby), ICAA (International Council on Alcohol and Addictions), NordAN (Nordiskt Alkohol- och narkotikapolitiskt samarbete), EU:s Civil Society Forum on Drugs in the EU, EAD (European Action on Drugs), WFAD (World Federation Against Drugs) samt Vienna NGO Committee.


KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

www.ksan.se
Comments