Ny ordförande i Vita Bandets Skånedistrikt

skickad 14 apr. 2019 03:38 av Göran Holm
Aina överlämnar ordförandeklubban till Lilian
I fredags, 29/3 2019, hölls Vita Bandets Skånedistrikts årsmöte i Svalöv med ett tjugotal medlemmar närvarande.

Före förhandlingarna läste dagens värdinna, Lilian Hansson, ett hoppingivande bibelord, och sedan berättade Inger Ohlsson engagerat om Hela människans omfattande sociala och informativa arbete i Eslöv.

Vice ordförande, Lilian Bohlin, ledde förhandlingarna.

Styrelsen hade förberett mötet väl. Alla handlingar var i god ordning och delades ut till deltagarna.

Av verksamhetsberättelsen framgick att Vita Bandet under 2018 arbetat för utsatta barn i Rumänien,  Peru och Sverige. Kvinnor i Sverige, som har det svårt på grund av hemlöshet, missbruk, människohandel m.m., har stöttats på olika sätt {t.ex  Noomi, julpåsar, kristna kvinnotidningen Junia}.

Resurser till arbetet har varit frivilligarbete, gåvor, lotteri, kaffeservering och regionsanslag via Skånes nykterhetsförbund.

Tyvärr är regionsanslagen för 2019 lägre, vilket påverkar verksamheten. 

Vita Bandet har haft egen utbildningsdag och deltagit i Skånes Nykterhetsförbunds

Kassör och styrelse beviljades ansvarsfrihet.

Aina Ragnarp har varit en effektiv, kunnig och uppskattad ordförande under många år. Nu avtackades hon med tal och applåder. Hon fick framtidssymboliska lökar i present av nyvalda ordföranden, Lilian Bohlin.

Styrelse för 2019 är Lilian Bohlin, Annette Holm, Eva Persson, Monica Jenssen, Lilian Hansson och Aina Ragnarp. Revisorer  är Carina Carlsson och Nils Persson.

2019 års utbildningsdag är 4 maj på Granliden, Ludvigsborg. Årsmötet 2020 blir i Malmö.

 

Dag som ovan Yvonne Samuelsson

Comments