Rapport från WWCTU världskongress i Helsingfors

skickad 23 sep. 2019 09:43 av Göran Holm
WWCTU:s (World Woman's Christian Temperance Union) 41:a världskonferens hölls i Helsingfors den 10-15 juli 2019. Mottot för konferensen var "Going forward - Thinking globally, Acting locally!"

Deltagarna kom från 21 länder, bland annat från USA, Australien, Kambodja, Guatemala, Norge, Finland, Japan, Tanzania, Kenya, Sydkorea, Indien, England och Sverige. De som hade haft längst resväg kom från Vanuatu, som är en ö-nation i södra Stilla Havet. De hade rest i tre dagar. Vi två från Sverige som representerade Vita Bandet var Aina Ragnarp och Birgitta Runehammar. 

WWCTU är en kristen organisation med Bibeln som riktlinje för sina aktiviteter.

För att nå sina mål fortsätter WWCTU att:
 • Undervisa om de effekter som alkohol, tobak och droger ger på kroppen och samhället i allmänhet
 • Främja sådan undervisning överallt i samhället
 • Tillverka läromedel som kan användas både i skolor och i kyrkor
 • Dela ut videor och DVD, skaffa hemsidor samt andra elektroniska medel för att nå så många som möjligt
 • Genomföra workshops i alkohol- och drogfrågor
Under konferensen rapporterade deltagarna från WWCTUs arbete i olika delar av världen. Variationen i utmaningar och förutsättningar är stor. 

I Afrika är rent vatten en bristvara och att tillverka alkoholhaltiga drycker är alltför enkelt, även barn får del av drycken. Att borra brunnar är därför en livsnödvändighet för folkhälsan. 

Lobbyverksamhet är bra i vissa länder och i andra länder tar det kraft från andra effektiva verksamheter.

När en rapport om olika länders missbruk i Europa offentliggjordes, fann Island att de låg överst på listan. Både på riksdagsnivå och kommunal nivå beslutade man att göra något åt detta. Man anställde pedagoger som skulle inrikta sig på barn och ungdomar.
 • Beslut fattades att barn och ungdomar upp till 16 år skulle vara inne kl 22
 • Man hittade på spel som aktiverar vuxna och unga tillsammans och tränar sociala färdigheter
 • Man prioriterade idrottsaktiviteter av olika slag och
 • Man erbjöd skjuts.
Efterhand sjönk missbruket och Island ligger nu längst ner på listan. Man har också fått ett nytt sundhetsideal. Allt detta idrottande ledde till att Island för första gången någonsin kvalificerade sig till VM i fotboll 2018 och islänningarna i publiken lärde omvärlden att göra vulkanen.

I Guatemala har konsumtionen av olika beroendeframkallande ämnen ökat såsom alkohol, tobak och marijuana. Nivån är så hög att en del kvinnor, som är offer för våld och missbrukare, väljer att i skräck lägga den skrala hushållskassan på missbrukaren i stället för på familjens basbehov. Detta orsakar andra problem såsom näringsbrist, brist på utbildning, ökad fattigdom och ökat våld inom familjen och i samhället. Utgifterna för familjernas dåliga hälsa ökar. 

WWCTU i Guatemala grundade då ett förbund "Prevention and Comprehensive Treatment of Addictive Behaviors" "Förebyggande Behandling av Missbrukare". I förbundet arbetar 15 personer, som har medicinsk utbildning, med avsikt att ge stödjande behandling för de som är missbrukare samt deras närstående. Med den medicinska personalens hjälp genomfördes en undersökning från juni 2018 till juni 2019, varvid följande resultat framkom:
 • 100 % av socialbidragstagarnas barn har näringsbrist
 • 88 % av barnen har föräldrar som missbrukar
 • 90 % av de intervjuade kvinnorna var offer för sexuellt våld
 • 100 % av förövarna är närstående
 • 90 % av förövarna använder alkohol, marijuana, stone och kokain
 • 90 % av intervjuerna visar att drogerna påverkat förövarnas beteende
 • 100 % av de intervjuade kvinnor drack inte alkohol i dagsläget. Emellertid hade 100 % av offren någon i livet använt droger
 • 100 % av de kvinnliga offren var fysiskt attackerade
 • Alla förövare anmäldes antingen av offren själva eller av någon närstående till offren
 • Attackerna var i huvudsak slag, hot och våldtäkt
 • 100 % av offren visste inte hur den juridiska processen med förövaren utfaller
 • Överlevande offer, som intervjuats, berättar att det värsta var ett de inte visste om de skulle överleva
 • 100 % av offren söker hjälp att komma ur den onda spiralen av fattigdom, våld och missbruk i avsikt att förbättra sina liv
Se här en kort film från världskonferensens invigningsceremoni med flaggparad och vår svenska flagga buren av Aina Ragnarp.

Noterat av Birgitta Runehammar


Comments