Utbildningsdagar på Granlidens pensionat

skickad 9 juli 2012 11:30 av Vita Bandet   [ uppdaterad 9 juli 2012 11:41 av Göran Holm ]
Vita Bandets utbildningsdagar hölls 4-5 maj 2012 på Granlidens pensionat i Ludvigsborg. Yvonne Samuelsson och Gertrud Martinsson berättar här i ett referat om allt som fanns på dagordningen.

Fredagen började med att Febe Björklund kåserade om Fanny Crosby, en kvinna som levde mellan åren 1820 och 1915. Trots att hon blev blind i unga år, skrev hon över 8.000 psalmer. Förutom att skriva poesi kunde hon även sjunga och spela på mängder av instrument. Vi fick sjunga en del av hennes psalmer.
Febe Björklund tillsammans med Göte Ragnarp
 

Efter kaffepaus ute på terrassen talade Göte Ragnarp om Kvinnor och alkohol.

Vita Bandet startade i USA för mer än 100 år sedan. Kvinnorna protesterade mot att deras män drack upp sina pengar på krogen. Han talade om tre M: Miljön, Människan och Medlet. 

Miljön: De dricker för att krogen finns. Ungdomen har inget jobb och ingen ungdomsgård att gå till. När mellanölet introducerades, blev det många nya alkoholister. 

Människan: Man undrade varför man inte kan köpa alkohol i livsmedelsaffären. 

Medlet: Om alkoholen inte funnits, hade det inte blivit några problem. Det är fritt fram för reklam i TV från England och andra länder. För folkhälsans skull tog staten över att sälja alkohol. Nykterhetsrörelsen kom till. Man införde motbok i stället för förbud. När motboken försvann, ökade drickandet både bland män och kvinnor.
Göte Ragnarp talar

Efter Göte Ragnarps föredrag ställdes en hel del frågor till honom. 

Vi gick sedan en runda i naturen kring pensionatet med dess fina planteringar, skogsstigar, en liten damm och mycket annat fint. Därefter blev det middag med mycket god mat, kyckling, ris och en god efterrätt, allt tillagat av husets herre, Tommy Lidén. Han hade också målat de tavlor som fanns i matsalen. 

På kvällen talade Ewa utlämnande och engagerande om ”Att leva med en alkoholist” och det blev även korvgrillning under gemytlig samvaro. 

Andra dagen började med god och riklig frukost i den vackra matsalen. 

Tillbaka i kurshuset läste Gunilla ur Jakobs brev kap. 5 och berättade om det helande hon upplevt. 

Aina, Annette och Monica från styrelsen informerade om en del av verksamheten såsom fikan med andakt var tredje vecka på Lönngården, startandet av stödgrupp för ”glömda barn” i september och Sisters Internationals påsar.

Lilian Hansson berättade om hur man i Landskrona startat ett riskprojekt med pengar från Socialstyrelsen, som innehåller bl.a. uppmärksamhetsvecka, frågeenkät om livsstil, samtal, utdelning av Antabus och fysisk aktivitet. 

Efter förmiddagskaffet kom Åsa Bengtsson och talade lite om sin avhandling ”Nyktra kvinnor, Vita Bandet 1900 – 1935” i historia. Hon hävdade att kvinnors insats i samhället varit långt större än vad som framgår av böcker, eftersom de ”skrevs av män om män”. Kvinnor var bara objekt och bihang tidigare. 

Vita Bandet hade under 20-talet en mycket dynamisk period med många föreningar. Barnkrubbor startades, den första i Härnösand. Vita Bandet var under denna tid en stor politisk organisation, som genom att kvinnorna även var med i kommuners och läns styrande organ arbetade för att skapa ett nyktert och moraliskt samhälle. 1921 var Vita Bandet Sveriges näst största kvinnoorganisation. Förutom barnkrubbor hade man semesterhem för kvinnor, sommarkolonier för barn, utbildning av barnsköterskor, mödrahem där barn föddes och fick vara kvar i 2 år, om det behövdes, upptagningshem som var ett tillfälligt boende för övergivna och prostituerade, medan Vita Bandet hjälpte till att skaffa eget boende och arbete samt alkoholisthem. Man fick pengar från stat, kommun och landsting. 

Vita Bandet hade en rik mötesverksamhet för offentligheten med många, många deltagare. Kurser anordnades i olika ämnen som kvinnor önskade, t.ex. sömnad, näringslära och matlagning. Vita Bandets restaurang i Slottsskogen i Göteborg fanns kvar på 80-talet. 

Man hade även kurser i sexualkunskap inriktad på att minska könssjukdomarna. Redan 1907 krävde Vita Bandet sexualundervisning i skolan, vilket dröjde till 1955. 

Dessutom hölls olika kurser i samhällskunskap och om alkohol. Kvinnor skulle bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Med kunskap kan man påverka. 

Efter middagen avslutades de vällyckade utbildningsdagarna med utflykt till det natursköna Häggenäs, där Aina och Göte har sommarhus. 

Yvonne Samuelsson och Gertrud Martinsson

Comments