Värmande utbildningsdag på Granbacken

skickad 20 maj 2019 11:56 av Göran Holm
En härlig vårdag hämtas vi malmöbor per buss av Monica Jensen, möter snö i Hurva och hukar under hagel i Ludvigsborg. Men som vi 20 konferensdeltagare satt inomhus i ett trevligt konferens- hus med fantastisk utsikt mådde vi bra. Frukost mötte oss och senare god middag och eftermiddagskaffe. Allt väl ordnat av Aina Ragnarp.

Vår dag inleddes med andakt med temat Hålla sig kvar i Guds kärlek. Den nye ordföranden i Skånedistriktet Lilian Bolin ledde andakten. 

Därefter vidtog det mycket omfattande, omväxlande och informativa programmet. Först ut var diakonen Febe Björklund från Pukavik assisterad av sin fd praktikant psykoterapeuten Ida Kronberg. Deras ämne var Diakonin i Bibeln och Diakonins historia. Vi fick höra om de första kristna uppoffrande liv, om klostrens välgörenhet, om diakonins institutionalisering på 1800-talet med utbildning för lärarinnor och sjuksköterskor och vidare till dagens församlingsdiakoni. Ida Kronberg är frälsningsofficer och berättade om deras arbete och om moder Teresas. Vi fick höra om Levi Petrus arbete för den tidens fattiga och LP-stiftelsen för missbrukare. Mycket fick vi höra levande beskrivet och varvat med sång i stämmor ackompanjerat av dragspel och gitarr.

Efter lunch tog Inger Olsson vid. Hon leder Hela Människan i Eslöv, som arrangerar föreläsningar om alkoholism och drogberoende. Hennes ytterst professionella föreläsning med instruktiva bilder handlade om alkoholismens yttringar, orsaker och tillfrisknandets möjlighet.

Dagen avrundades med rapporter från de verksamheter vi stödjer. Monica Jensen berättade om Hela Människan i Malmö, Öppet hus i Betania, Klädförrådet i Europaporten och stödboendet Noomi. En särskild erkänsla förmedlade Lilian Bolin för Göte Ragnarps mer än 20-åriga ledning av RIA-byråns verksamhet i Malmö. Landskrona-gruppen lovade återigen anordna en samling till hösten. 

Stärkta i vår övertygelse om människors möjlighet till nytt drogfritt och meningsfullt liv i gemenskap återvände vi till våra respektive platser, värmda av Guds kärlek. 

Lilian Bolin


Comments