Vita Bandets Skånedistrikt har hållit årsmöte

skickad 22 mars 2017 12:49 av Göran Holm
En skara medlemmar gästade Eva Persson i Lund och blev förplägade med smörgåstårta och hembakt. Årsmötet leddes av Annette Holm, som kunde redovisa verksamhet för 40000 kr. Däri ingår inga personal- eller hyreskostnader, vilket innebär att styrelsen arbetar mycket och helt ideellt.

Lokalföreningarna i Malmö, Lund och Landskrona har redovisat verksamhet i form av offentliga samlingar, föreläsningar, julfester, utfärder. I Lund finns även en litteraturcirkel.

Av de insamlade medlen har bidrag lämnats till fadderbarn i Peru och Rumänien. Organisationen Sisters International har fått bidrag till utdelande av julpåsar till utsatta kvinnor. I Malmö har ett boende för hemlösa bjudits på kaffe och underhållning. Projektet Noomi – ett boende för trafficking-offer - har fått pengar. Årsmötesdeltagarna gladdes åt den redovisade verksamheten och även föreslogs att ordna sommarutfärder för stadsbarn.

Nytt för i år är att även män är välkomna som medlemmar. Vita Bandet är medlem i Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor: KSAN. Om denna 
organisation fick vi en föreläsning av Annette Holm.

Som sammanfattning ser Vita Bandet sin betydelse då behovet fortfarande är stort av information om alkoholens och narkotikans skadeverkningar i samhälle och familjeliv. Det ökade alkoholbruket bland kvinnor har satt barn i en ännu svårare situation än förr. På mötet rekommenderades Alex Schulmans bok om sin uppväxt med en alkoholiserad mor.

Vid pennan: Lilian Bolin


Comments