Vittnesbördet

Läs om Riita Ikäheimonens från Malmö, om hennes väg ur alkoholberoende och hur hon idag lever tillfreds med tillvaron.

Artikeln av Amanda Pietersen finns på Sydsvenskan.se och publicerades i samband med att Riita fyllde 50 år.

Till artikeln

 
Riita Ikäheimonen
Riita Ikäheimonen
Bild: Patrik Persson